ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์: มีคุณธรรม รักษ์สะอาด อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน คำขวัญโรงเรียน : สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม นำวิชาการ อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ประสานชุมชน เอกลักษณ์:แหล่งสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สถานศึกษาคู่ชุมชน โทร.075-367217
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 10 พ.ค. 62
สอบ O-Net ป.6, ม.3 30 ม.ค. 62
ร.ร.วัดขรัวช่วยกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 1-3 ต.ค.61 11 ก.ย. 61
ร.ร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 25-26 พ.ค. 61 24 พ.ค. 61
กำหนดการสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 26 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานรำลึกชาวเหลืองดำ 12 เม.ย. 60 นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดขรัวช่วย 11 เม.ย. 60
ร.ร.วัดขรัวช่วย สอบปลายภาค/ปลายปี 2559 ในวันที่ 13 - 15 มี.ค. 60 24 ก.พ. 60
สอบ NT ชั้น ป.3 ในวันที่ 8 มี.ค. 60 24 ก.พ. 60
สพป.นศ. 4 ดำเนินการสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ในวันที่ 2 - 3 มี.ค. 60 24 ก.พ. 60
สพป.นศ. 4 จัดประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียน ป.1-ป.4 ในวันที่ 23 - 24 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน