ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ เมื่อ 4 ตุลาคม 2561
รร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ โดยให้นักเรียนร่วมกันนำขนมวันสารทเดือนสิบ มาจัดหมฺรับ  และยก
หมฺรับ  ไปถวายวัดขรัวช่วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 4 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,21:33   อ่าน 239 ครั้ง