ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายปฏิบัติการ ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ คุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทยและวินัยนักเรียน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการ ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ คุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทยและวินัยนักเรียน ระหว่างวันที่ 6-7  มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขรัวช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,20:06   อ่าน 83 ครั้ง