ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 22 ก.พ. 2563
โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวิทยากรภายนอกจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ เมื่อวันที่  22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2563,20:00   อ่าน 69 ครั้ง