ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศน.จาก สพป.นศ.4 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) 28 พ.ค. 63
ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ของโรงเรียนวัดขรัวช่วย เมื่อวันที่ 28  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,20:26   อ่าน 36 ครั้ง