ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อ 24-25 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,20:50   อ่าน 40 ครั้ง