ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายณฐกฤต ชื่นชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2012
ปรับปรุง 13/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 605224
Page Views 723969
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกระดังงา ขนอม ขนอม
2 โรงเรียนบ้านเปร็ต ขนอม ขนอม 0-7552-8202
3 โรงเรียนบ้านในเพลา ขนอม ขนอม
4 โรงเรียนอนุบาลขนอม ขนอม ขนอม
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม ขนอม
6 โรงเรียนบ้านวัดใน ขนอม ขนอม
7 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ขนอม ขนอม
8 โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ขนอม ขนอม
9 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม
10 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม
11 โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ควนทอง ขนอม
12 โรงเรียนบ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม
13 โรงเรียนบ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม
14 โรงเรียนบ้านเขาวังทอง ควนทอง ขนอม
15 โรงเรียนบ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ควนทอง ขนอม
17 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม (075) 529030
18 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ท้องเนียน ขนอม
19 โรงเรียนวัดคีรีวง ท้องเนียน ขนอม 075754040
20 โรงเรียนบ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม
21 โรงเรียนบ้านพังปริง กลาย ท่าศาลา 0-7537-5203
22 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย ท่าศาลา
23 โรงเรียนบ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา
24 โรงเรียนวัดดอนใคร กลาย ท่าศาลา
25 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา
26 โรงเรียนบ้านวังหิน ดอนตะโก ท่าศาลา
27 โรงเรียนบ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา
28 โรงเรียนวัดจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา
29 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา
30 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน ท่าศาลา
31 โรงเรียนวัดจันทาราม ตลิ่งชัน ท่าศาลา
32 โรงเรียนวัดปลักปลา ตลิ่งชัน ท่าศาลา
33 โรงเรียนบ้านปากเจา ตลิ่งชัน ท่าศาลา 075348395
34 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน ท่าศาลา
35 โรงเรียนวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา
36 โรงเรียนวัดทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา
37 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา
38 โรงเรียนวัดหมาย ท่าขึ้น ท่าศาลา
39 โรงเรียนวัดพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา
40 โรงเรียนวัดประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา
41 โรงเรียนวัดยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา
42 โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) ท่าขึ้น ท่าศาลา
43 โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา
44 โรงเรียนบ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา
45 โรงเรียนปทุมานุกูล ท่าศาลา ท่าศาลา
46 โรงเรียนวัดนางตรา ท่าศาลา ท่าศาลา
47 โรงเรียนอุบลวิทยา ท่าศาลา ท่าศาลา
48 โรงเรียนวัดชลธาราม ท่าศาลา ท่าศาลา
49 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา ท่าศาลา
50 โรงเรียนสตรีดำรงเวท ท่าศาลา ท่าศาลา 075-521905
51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา ท่าศาลา
52 โรงเรียนบ้านในถุ้ง ท่าศาลา ท่าศาลา
53 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา ท่าศาลา ท่าศาลา
54 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ท่าศาลา
55 โรงเรียนบ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา (075) 521438
56 โรงเรียนสระแก้ววิทยา สระแก้ว ท่าศาลา
57 โรงเรียนวัดน้ำตก สระแก้ว ท่าศาลา 075-751725
58 โรงเรียนบ้านหนับเภา สระแก้ว ท่าศาลา
59 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา
60 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว ท่าศาลา
61 โรงเรียนบ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา 09-9718791
62 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว ท่าศาลา
63 โรงเรียนวัดนากุน สระแก้ว ท่าศาลา (075) 375399
64 โรงเรียนบ้านชุมโลง สระแก้ว ท่าศาลา 075-751724
65 โรงเรียนบ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา
66 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง ท่าศาลา 075445317
67 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง ท่าศาลา
68 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง ท่าศาลา 0-7552-2071
69 โรงเรียนวัดสโมสร โพธิ์ทอง ท่าศาลา
70 โรงเรียนวัดสวนหมาก โมคลาน ท่าศาลา
71 โรงเรียนวัดยางทอง โมคลาน ท่าศาลา 075450151
72 โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน) โมคลาน ท่าศาลา
73 โรงเรียนวัดโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา
74 โรงเรียนบ้านประชาอารี โมคลาน ท่าศาลา
75 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา
76 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน ท่าศาลา
77 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา
78 โรงเรียนชุมชนใหม่ ไทยบุรี ท่าศาลา
79 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ไทยบุรี ท่าศาลา
80 โรงเรียนวัดพระอาสน์ ไทยบุรี ท่าศาลา
81 โรงเรียนวัดเปียน กรุงชิง นบพิตำ
82 โรงเรียนบ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ
83 โรงเรียนบ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ
84 โรงเรียนบ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ
85 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กะหรอ นบพิตำ
86 โรงเรียนบ้านขุนทะเล กะหรอ นบพิตำ
87 โรงเรียนวัดเขาน้อย กะหรอ นบพิตำ
88 โรงเรียนวัดคงคา กะหรอ นบพิตำ
89 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
90 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
91 โรงเรียนบ้านพังหรัน นบพิตำ นบพิตำ
92 โรงเรียนเคียงศิริ นาเหรง นบพิตำ
93 โรงเรียนบ้านในตูล นาเหรง นบพิตำ
94 โรงเรียนวัดวังเลา นาเหรง นบพิตำ
95 โรงเรียนวัดนาเหรง นาเหรง นบพิตำ
96 โรงเรียนวัดใหม่ ทอนหงส์ พรหมคีรี
97 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส์ พรหมคีรี
98 โรงเรียนบ้านชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี
99 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี
100 โรงเรียนบ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี
101 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี
102 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ พรหมคีรี
103 โรงเรียนวัดนากัน นาเรียง พรหมคีรี
104 โรงเรียนวัดท้าวโทะ นาเรียง พรหมคีรี
105 โรงเรียนวัดโยธาธรรม นาเรียง พรหมคีรี
106 โรงเรียนวัดหลวงครู นาเรียง พรหมคีรี
107 โรงเรียนวัดกำแพงถม นาเรียง พรหมคีรี
108 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ พรหมคีรี
109 โรงเรียนชุมชนวัดอินคิรี บ้านเกาะ พรหมคีรี
110 โรงเรียนวัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี
111 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก พรหมคีรี
112 โรงเรียนวัดเขาปูน พรหมโลก พรหมคีรี
113 โรงเรียนบ้านคลองแคว พรหมโลก พรหมคีรี 0-7533-8387
114 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก พรหมคีรี
115 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อินคีรี พรหมคีรี
116 โรงเรียนวัดโทเอก อินคีรี พรหมคีรี
117 โรงเรียนวัดสากเหล็ก อินคีรี พรหมคีรี
118 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช สิชล
119 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ฉลอง สิชล
120 โรงเรียนบ้านน้ำขาว ฉลอง สิชล
121 โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ ฉลอง สิชล
122 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ฉลอง สิชล
123 โรงเรียนวัดกลาง ฉลอง สิชล
124 โรงเรียนวัดชนาราม ทุ่งปรัง สิชล
125 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ทุ่งปรัง สิชล
126 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ทุ่งปรัง สิชล
127 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ทุ่งปรัง สิชล
128 โรงเรียนบ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล
129 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ทุ่งปรัง สิชล
130 โรงเรียนวัดสุชน ทุ่งใส สิชล
131 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล
132 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ทุ่งใส สิชล
133 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ทุ่งใส สิชล
134 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ทุ่งใส สิชล 0-7537-6043
135 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล
136 โรงเรียนบ้านเขาตาสัก ทุ่งใส สิชล -
137 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สิชล สิชล
138 โรงเรียนบ้านบางฉาง สิชล สิชล
139 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต สิชล สิชล
140 โรงเรียนอนุบาลโชติกร สิชล สิชล
141 โรงเรียนคุณาธารวิทยา สิชล สิชล
142 โรงเรียนวัดเขาพนมไตย สิชล สิชล
143 โรงเรียนวัดจอมทอง สิชล สิชล
144 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สี่ขีด สิชล
145 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล
146 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สี่ขีด สิชล
147 โรงเรียนบ้านยางโพรง สี่ขีด สิชล
148 โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สี่ขีด สิชล
149 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล
150 โรงเรียนวัดเขาน้อย เขาน้อย สิชล 075-349485
151 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล
152 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล
153 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช สิชล
154 โรงเรียนบ้านเผียน เทพราช สิชล
155 โรงเรียนบ้านน้ำฉา เทพราช สิชล
156 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา เทพราช สิชล
157 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต เปลี่ยน สิชล
158 โรงเรียนบ้านไสพลู เปลี่ยน สิชล
159 โรงเรียนบ้านเขาทราย เปลี่ยน สิชล
160 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร เปลี่ยน สิชล
161 โรงเรียนบ้านไสเหรียง เปลี่ยน สิชล
162 โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์ เปลี่ยน สิชล
163 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง เสาเภา สิชล -
164 โรงเรียนวัดขรัวช่วย เสาเภา สิชล -
165 โรงเรียนวัดคงคาวดี เสาเภา สิชล
166 โรงเรียนวัดปากด่าน เสาเภา สิชล (075) 367524
167 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต เสาเภา สิชล
168 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต เสาเภา สิชล 075367507
169 โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร เสาเภา สิชล