ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวภา ศรีเมือง
ตำแหน่ง : วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2559,12:56  อ่าน 2241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน..ที่ใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวภา ศรีเมือง
ตำแหน่ง : วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2559,12:47  อ่าน 1662 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร จิตต์มั่น
ตำแหน่ง : วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,21:17  อ่าน 1153 ครั้ง
รายละเอียด..